Odborné články

 

2008

SOLČANSKÝ, Marian. Pavouci ve výuce přírodopisu a biologie. 1. část. Publikováno v Biologie, chemie, zeměpis: časopis pro výuku přírodovědných předmětů na základních a středních školách. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992- 1210-3349 sv.  Roč. 17, č. 3 (2008), s. 129-130

2009

SOLČANSKÝ, Marian. Pavouci ve výuce přírodopisu a biologie. 2. část. Publikováno v Biologie, chemie, zeměpis: časopis pro výuku přírodovědných předmětů na základních a středních školách. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992- 1210-3349 sv.  Roč. 18, č. 4 (2009), s. 169-172

SOLČANSKÝ, Marian. Pavouci ve výuce přírodopisu a biologie – chov, pokusy a pozorování našich pavouků. 3. část. Publikováno v Biologie, chemie, zeměpis: časopis pro výuku přírodovědných předmětů na základních a středních školách. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992- 1210-3349 sv. Roč. 18, č. 5 (2009), s. 216-218

2011

SOLČANSKÝ, Marian. Včelaření na Hlinecku. Publikováno ve Včelařství Roč. 64, č. 7 (2011), s. 240-241

2013

SOLČANSKÝ, Marian. Partenogeneze a určení pohlaví včely medonosné. Publikováno ve Včelařství Roč. 66, č. 9 (2013), s. 302-303

SOLČANSKÝ, Marian. Základy genetiky pro včelaře. Část 1., Od historie vědy po nukleové kyseliny. Publikováno ve Včelařství Roč. 66, č. 10 (2013), s. 332-333

SOLČANSKÝ, Marian. Základy genetiky pro včelaře. Část 2., Tajemství nukleových kyselin. Publikováno ve Včelařství Roč. 66, č. 11 (2013), s. 368-369

SOLČANSKÝ, Marian. Základy genetiky pro včelaře. Část 3., Proteosyntéza. Publikováno ve Včelařství Roč. 66, č. 12 (2013), s. 408-409

2014

SOLČANSKÝ, Marian. Základy genetiky pro včelaře. Část 4., Geny a genetický kód. Publikováno ve Včelařství Roč. 67, č. 1 (2014), s. 14 

SOLČANSKÝ, Marian. Základy genetiky pro včelaře. Část 5., Chromozomy včely medonosné. Publikováno ve Včelařství Roč. 67, č. 2 (2014), s. 50-51

SOLČANSKÝ, Marian. Základy genetiky pro včelaře. Část 6., Mitóza. Publikováno ve Včelařství Roč. 67, č. 3 (2014), s. 47 

SOLČANSKÝ, Marian. Základy genetiky pro včelaře. Část 7., Meióza. Publikováno ve Včelařství Roč. 67, č. 4 (2014), s. 86-87 

SOLČANSKÝ, Marian. Základy genetiky pro včelaře. Část 8., Replikace DNA. Publikováno ve Včelařství Roč. 67, č. 5 (2014), s. 120

SOLČANSKÝ, Marian. Základy genetiky pro včelaře. Část 9., Mutace. Publikováno ve Včelařství Roč. 67, č. 6 (2014), s. 157

SOLČANSKÝ, Marian. Základy genetiky pro včelaře. Část 10., Mutace genové, chromozomální a genomové. Publikováno ve Včelařství Roč. 67, č. 7 (2014), s. 194

SOLČANSKÝ, Marian. Základy genetiky pro včelaře. Část 11., Apoptóza a nekróza. Publikováno ve Včelařství Roč. 67, č. 8 (2014), s. 230-231

SOLČANSKÝ, Marian. Základy genetiky pro včelaře. Část 12., Mendelovy zákony. Publikováno ve Včelařství Roč. 67, č. 9 (2014), s. 266-267

SOLČANSKÝ, Marian. Základy genetiky pro včelaře. Část 13., Genové interakce. Publikováno ve Včelařství Roč. 67, č. 10 (2014), s. 302-303

SOLČANSKÝ, Marian. Základy genetiky pro včelaře. Část 14., Vazba genů. Publikováno ve Včelařství Roč. 67, č. 11 (2014), s. 338-339

SOLČANSKÝ, Marian. Základy genetiky pro včelaře. Část 15., Rozmnožování (reprodukce). Publikováno ve Včelařství Roč. 67, č. 12 (2014), s. 374-375

2015

 

SOLČANSKÝ, Marian. Populace včely medonosné v České republice. Publikováno ve Včelařství Roč. 68, č. 2 (2015), s. 60-61