Včelí matka (královna)

Včelí matka je nejdůležitější kastou z celého včelího společenstva, protože je jedinou plnohodnotnou samicí schopnou páření. Délka těla je 20-25 mm a hmotnost činí 180-260 mg. Matka může žít i čtyři roky, starší matky však nejsou tak výkonné a proto je včelaři po dvou letech vyměňují za mladé a dobře kladoucí. Preimaginální vývoj (vývoj od vajíčka po vyběhnutí z matečníku) je nejkratší ze všech kast a za příhodných podmínek trvá 16 dní. Matečníky jsou až tři centimetry dlouhé a svisle postavené buňky, které dělnice vytvoří na zakladených matečníkových miskách. Vylíhlá larvička v matečníkové misce doslova plave v mateří kašičce. Podle umístění a počtu rozlišujeme matečníky nouzové, rojové, z tiché výměny a nebo sériové. Líhnoucí se matka na konci matečníku kusadly odkrojí víčko. Tato mladá matka je označována jako panuška a během prvního týdne života nejprve vylétá na orientační lety do okolí úlu a poté i na let snubní. Děje se tak za slunného dne mezi 14 a 16 hodinou a matka letí na tzv. trubčí shromaždiště, kde se ve vzduchu páří v průměru s 15 trubci. Matky se za žádných okolností nepáří v úlu! Po několika dnech po spáření začíná matka klást vajíčka, až 1700 denně. Toto množství představje hmotnost, které může přesáhnout i hmotnost samotné matky. Této produkce je schopná pouze díky neustálému příjmu výživné mateří kašičky, kterou jí dodává stálý včelí doprovod (včelí suita). Tyto včely se o matku starají a všude ji doprovází, kromě kmení ji též čistí, zbavují výkalů a přijímají a dále předávají matčiny feromony. Nejdůležitějším feromonem je tzv. mateří látka produkovaná kusadlovými žlázami. Touto látkou včelí matka ovládá celé včelí společenstvo a při jejím nedostatku většinou nastupuje rojová nálada. Při tiché výměně spolu mohou původní matka a její dcera – nová matka, nějakou dobu koexistovat v jednom úlu a klást společně vajíčka, ojediněle mohou společně i přezimovat a stará matka je včelami utracena až v plné síle včelstva. Jedná se o vzácný jev, který uvítá každý včelař, neboť jarní rozvoj takového včelstva je neskutečně rychlý. Tak jako spolu mohou fungovat matka s dcerou, se naopak nesnesou dve stejně staré matky – sestry a pokud se vylíhnou najednou, dochází k souboji, který přežije pouze silnější matka. Jiná situace nastává, pokud se jedna matka vylíhne dřív. Tato matka ihned napadá ostatní matečníky a z boku je vykusuje a matky v nich uložené zabíjí žihadlem.