Info o mně

    Provozuji malé rodinné včelařství na Medkových Kopcích v CHKO Žďárské vrchy. Prioritou je získávání kvalitního medu, který splňuje přísná hygienická kritéria a pochází z čisté přírody chráněné krajinné oblasti. Kromě chovu včel a prodeje včelích produktů se zabývám podporou začínajících včelařů a přednáškovou činností. Přednášky probíhají formou výkladu doplněného promítáním prezentace v MS PowerPointu – je tedy vhodná místnost s promítací plochou (počítač mohu donést vlastní). Přednášky s názornými ukázkami probíhají i na mé včelnici.

    Tyto stránky jsou věnovány včelám, včelařům a všem milovníkům přírody. Včelaření je činnost, o kterou není v dnešní době bohužel příliš velký zájem. V minulosti byly úly nebo včelín za domem samozřejmostí a mělo by tomu tak být i dnes. Myslím, že včelky trochu změní Váš pohled na svět, přinutí Vás zklidnit se a zpomalit v dnešní uspěchané době. A za to jim dík!

    Stránky jsem založil z popudu včelařů, kteří mi často píší nebo volají o radu. Proto jsem se rozhodl své včelaření zmapovat a mé poznatky ze života včel předávat touto formou nebo přednáškami. Nebude zde vše hned, proto mi případné náměty můžete posílat na email nebo facebook. Také zde chci poděkovat za podporu, pozvánky na přednášky a besedy, za dopisy, emaily, zprávy na facebooku či SMSky. Na přednášky k Vám budu jezdit i nadále tak, jak mi to rodina a včelky dovolí, stačí se domluvit a nějaká mezera ve volnu se vždy najde. Doufám, že Vám tyto stránky budou přínosné a najdete zde, co potřebujete.

 

Od 21. 11. 2015 jsem členem Mendelovy společnosti pro včelařský výzkum (www.msvv.cz/), kde působím také jako lektor a mohu vykonávat přednášky na téma:

 • Anatomie, biologie a fyziologie včely medonosné
 • Včelařské produkty a apitherapie

 

ČSV jsem učitelem včelařství (www.vcelarstvi.cz/files/ucitele_a_odbornici/uc-pro-web-k-15.2.2017.pdf) v oborech:

 • Anatomie, biologie a fyziologie včely medonosné
 • Historie včelařství
 • Ošetřování včelstev během roku
 • Včelí produkty a apitherapie
 • Pastva, ekologie a kočování
 • Ekologický chov včel
 • po domluvě přednáším i témata, kterými se zabývám v praxi (přemetání na mezistěny, zebrování, genetika, chov matek, včelí produkty a jejich využití...)

 

Jako středoškolský učitel se snažím popularizovat biologii, zeměpis a geologii a moje další aktivity jsou:

 

    Vzdělání jsem získal na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, jedná se o učitelství biologie, zeměpisu a geologie pro střední školy. Výuční list v oboru Včelař mám ze Středního odborného učiliště včelařského - Včelařského vzdělávacího centra o. p. s. Nasavrky. V současné době pracuji jako středoškolský učitel na školách:

 • Gymnázium K. V. Raise v Hlinsku - stálý pracovní poměr (gymhlinsko.webnode.cz/zamestnanci/)
 • Střední odborné učiliště včelařské - Včelařské vzdělávací centrum, o. p. s. v Nasavrkách - externí vyučující v letech 2011-2014, díky absolutnímu nesouhlasu se současným vedením a způsobem výuky spolupráce ukončena

 

Publikační činnost:

 

Část publikací najdete zde primo.uzei.cz/primo_library/libweb/action/search.do?dscnt=0&vl(5271144UI1)=all_items&scp.scps=scope%3A%28uzp01%29%2Cscope%3A%28uzp02%29%

a zde katalog.npmk.cz/authorities/634514

 

2016

SOLČANSKÝ, Marian. Přemetání na mezistěny. Moderní včelař č. 2, (2016), s. 36-37 - moje práce využita a citována v certifikované metodice vydané Výzkumným ústavem včelařským, s.r.o.  www.beedol.cz/wp-content/uploads/2017/06/Metodika_ocista_vcelstev.pdf

SOLČANSKÝ, Marian. Včelí vosk a jeho využití. II. část. Včelařství, roč. 69, č. 7 (2016), s. 248-249

SOLČANSKÝ, Marian. Včelí vosk a jeho využití. I. část. Včelařství, roč. 69, č. 6 (2016), s. 210 

 

2015

SOLČANSKÝ, Marian. Populace včely medonosné v České republice. Včelařství, roč. 68, č. 2 (2015), s. 60-61

SOLČANSKÝ, Marian. Hlinecký Strakáček. Časopis pro naše děti vydává MAS Hlinecko. Číslo 2 tematicky zaměřeno na Včely a včelaření. 2015

 

2014

SOLČANSKÝ, Marian. Základy genetiky pro včelaře. Část 15., Rozmnožování (reprodukce). Včelařství, roč. 67, č. 12 (2014), s. 374-375

SOLČANSKÝ, Marian. Základy genetiky pro včelaře. Část 14., Vazba genů. Včelařství, roč. 67, č. 11 (2014), s. 338-339

SOLČANSKÝ, Marian. Základy genetiky pro včelaře. Část 13., Genové interakce. Včelařství, roč. 67, č. 10 (2014), s. 302-303

SOLČANSKÝ, Marian. Základy genetiky pro včelaře. Část 12., Mendelovy zákony. Včelařství, roč. 67, č. 9 (2014), s. 266-267

SOLČANSKÝ, Marian. Základy genetiky pro včelaře. Část 11., Apoptóza a nekróza. Včelařství, roč. 67, č. 8 (2014), s. 230-231

SOLČANSKÝ, Marian. Základy genetiky pro včelaře. Část 10., Mutace genové, chromozomální a genomové. Včelařství, roč. 67, č. 7 (2014), s. 194

SOLČANSKÝ, Marian. Základy genetiky pro včelaře. Část 9., Mutace. Včelařství, roč. 67, č. 6 (2014), s. 157

SOLČANSKÝ, Marian. Základy genetiky pro včelaře. Část 8., Replikace DNA. Včelařství, roč. 67, č. 5 (2014), s. 120

SOLČANSKÝ, Marian. Základy genetiky pro včelaře. Část 7., Meióza. Včelařství, roč. 67, č. 4 (2014), s. 86-87 

SOLČANSKÝ, Marian. Základy genetiky pro včelaře. Část 6., Mitóza. Včelařství, roč. 67, č. 3 (2014), s. 47 

SOLČANSKÝ, Marian. Základy genetiky pro včelaře. Část 5., Chromozomy včely medonosné. Včelařství, roč. 67, č. 2 (2014), s. 50-51

SOLČANSKÝ, Marian. Základy genetiky pro včelaře. Část 4., Geny a genetický kód. Včelařství, roč. 67, č. 1 (2014), s. 14 

 

2013

SOLČANSKÝ, Marian. Základy genetiky pro včelaře. Část 3., Proteosyntéza. Včelařství, roč. 66, č. 12 (2013), s. 408-409

SOLČANSKÝ, Marian. Základy genetiky pro včelaře. Část 2., Tajemství nukleových kyselin. Včelařství, roč. 66, č. 11 (2013), s. 368-369

SOLČANSKÝ, Marian. Základy genetiky pro včelaře. Část 1., Od historie vědy po nukleové kyseliny. Včelařství, roč. 66, č. 10 (2013), s. 332-333

SOLČANSKÝ, Marian. Partenogeneze a určení pohlaví včely medonosné. Včelařství, roč. 66, č. 9 (2013), s. 302-303

 

2011

SOLČANSKÝ, Marian. Včelaření na Hlinecku. Včelařství, roč. 64, č. 7 (2011), s. 240-241

 

2009

SOLČANSKÝ, Marian. Pavouci ve výuce přírodopisu a biologie – chov, pokusy a pozorování našich pavouků. 3. část. Biologie, chemie, zeměpis: časopis pro výuku přírodovědných předmětů na základních a středních školách. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992- 1210-3349 sv. Roč. 18, č. 5 (2009), s. 216-218

SOLČANSKÝ, Marian. Pavouci ve výuce přírodopisu a biologie. 2. část. Biologie, chemie, zeměpis: časopis pro výuku přírodovědných předmětů na základních a středních školách. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992- 1210-3349 sv.  Roč. 18, č. 4 (2009), s. 169-172

 

2008

SOLČANSKÝ, Marian. Pavouci ve výuce přírodopisu a biologie. 1. část. Biologie, chemie, zeměpis: časopis pro výuku přírodovědných předmětů na základních a středních školách. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992- 1210-3349 sv.  Roč. 17, č. 3 (2008), s. 129-130